DIS POLAND sp. z o.o.

Spółka DIS POLAND sp. z o.o. / siedziba Warszawa

Numery rejestrowe

 • KRS – 0000423324
 • REGON – 146116198
 • NIP – 5252531030

Forma prawna – spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

Data ostatniego wpisu – 2012-06-11

Data ogłoszenia wpisu – 2012-07-04

Dane adresowe firmy DIS POLAND sp. z o.o.

Siedziba rejestrowa – Warszawa

Ulica – Złota 59

Miejscowość – 00-120 Warszawa

Położenie na mapie

Szerokość geogr. – 52.230598
Długość geogr. – 21.00478

Wiodący rodzaj działalności

PKD – 41.10.Z Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków

PKD 2 – 41.20.Z Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych

PKD 3 – 42.1 Roboty związane z budową dróg kołowych i szynowych

Dane wpisane do KRS

POL-BUD INVEST sp. z o.o.

Spółka POL-BUD INVEST sp. z o.o. / siedziba Nowe Bielice

Numery rejestrowe

 • KRS – 0000422986
 • REGON –
 • NIP –

Forma prawna – spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

Data ostatniego wpisu – 2012-06-04

Data ogłoszenia wpisu – 2012-06-28

Dane adresowe firmy POL-BUD INVEST sp. z o.o.

Siedziba rejestrowa – Nowe Bielice

Ulica – 46 B 4

Miejscowość – 76-039 Biesiekierz

Położenie na mapie

Szerokość geogr. – 54.133202
Długość geogr. – 16.012251

Wiodący rodzaj działalności

PKD – 35.11.Z Wytwarzanie energii elektrycznej

PKD 2 – 35.12.Z Przesyłanie energii elektrycznej

PKD 3 – 35.14.Z Handel energią elektryczną

Dane wpisane do KRS

EKORAF sp. z o.o.

Spółka EKORAF sp. z o.o. / siedziba Koniecpol

Numery rejestrowe

 • KRS – 0000423197
 • REGON – 242926342
 • NIP – 9492191506

Forma prawna – spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

Data ostatniego wpisu – 2012-06-05

Data ogłoszenia wpisu – 2012-06-29

Dane adresowe firmy EKORAF sp. z o.o.

Siedziba rejestrowa – Koniecpol

Ulica – Rynek 7

Miejscowość – 42-230 Koniecpol

Położenie na mapie

Szerokość geogr. – 50.789379
Długość geogr. – 19.71018

Wiodący rodzaj działalności

PKD – 01.11 Uprawa zbóż, roślin strączkowych i roślin oleistych na nasiona, z wyłączeniem ryżu

PKD 2 – 01.12 Uprawa ryżu

PKD 3 – 01.13 Uprawa warzyw, włączając melony oraz uprawa roślin korzeniowych i roślin bulwiastych

Dane wpisane do KRS

WLAD sp. z o.o.

Spółka WLAD sp. z o.o. / siedziba Łódź

Numery rejestrowe

 • KRS – 0000423423
 • REGON – 101422792
 • NIP –

Forma prawna – spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

Data ostatniego wpisu – 2012-06-08

Data ogłoszenia wpisu – 2012-07-03

Dane adresowe firmy WLAD sp. z o.o.

Siedziba rejestrowa – Łódź

Ulica – Moniuszki 4 A

Miejscowość – 90-111 Łódź

Położenie na mapie

Szerokość geogr. – 51.768681
Długość geogr. – 19.46006

Wiodący rodzaj działalności

PKD – 10 Produkcja artykułów spożywczych

PKD 2 – 11 Produkcja napojów

PKD 3 – 16 Produkcja wyrobów z drewna oraz korka, z wyłączeniem mebli; produkcja wyrobów ze słomy i materiałów używanych do wyplatania

Dane wpisane do KRS

ULTIMAHOST.PL DOLNY, SZELIGA sp.j.

Spółka ULTIMAHOST.PL DOLNY, SZELIGA sp.j. / siedziba Bydgoszcz

Numery rejestrowe

 • KRS – 0000423178
 • REGON – 341287109
 • NIP –

Forma prawna – spółki jawne

Data ostatniego wpisu – 2012-06-05

Data ogłoszenia wpisu – 2012-06-29

Dane adresowe firmy ULTIMAHOST.PL DOLNY, SZELIGA sp.j.

Siedziba rejestrowa – Bydgoszcz

Ulica – Kasztanowa 62

Miejscowość – 85-605 Bydgoszcz

Położenie na mapie

Szerokość geogr. – 53.135679
Długość geogr. – 18.03267

Wiodący rodzaj działalności

PKD – 46.19.Z Działalność agentów zajmujących się sprzedażą towarów różnego rodzaju

PKD 2 – 47.41.Z Sprzedaż detaliczna komputerów, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach

PKD 3 – 47.91.Z Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub internet

Dane wpisane do KRS

INTELMED JAKUB SZCZERBUK sp.k.

Spółka INTELMED JAKUB SZCZERBUK sp.k. / siedziba Olsztyn

Numery rejestrowe

 • KRS – 0000421902
 • REGON – 281402120
 • NIP –

Forma prawna – spółki komandytowe

Data ostatniego wpisu – 2012-06-04

Data ogłoszenia wpisu – 2012-06-29

Dane adresowe firmy INTELMED JAKUB SZCZERBUK sp.k.

Siedziba rejestrowa – Olsztyn

Ulica – Dworcowa 41A 2

Miejscowość – 10-437 Olsztyn

Położenie na mapie

Szerokość geogr. – 53.76915
Długość geogr. – 20.49958

Wiodący rodzaj działalności

PKD – 33.13.Z Naprawa i konserwacja urządzeń elektronicznych i optycznych

PKD 2 – 46.46.Z Sprzedaż hurtowa wyrobów farmaceutycznych i medycznych

PKD 3 – 46.90.Z Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana

Dane wpisane do KRS

HOLDINGOWA SA S.K.A.

Spółka HOLDINGOWA SA S.K.A. / siedziba Kraków

Numery rejestrowe

 • KRS – 0000423027
 • REGON – 122586379
 • NIP –

Forma prawna – spółki komandytowo-akcyjne

Data ostatniego wpisu – 2012-06-04

Data ogłoszenia wpisu – 2012-06-29

Dane adresowe firmy HOLDINGOWA SA S.K.A.

Siedziba rejestrowa – Kraków

Ulica – Rzemieślnicza 26

Miejscowość – 30-403 Kraków

Położenie na mapie

Szerokość geogr. – 50.033918
Długość geogr. – 19.93586

Wiodący rodzaj działalności

PKD – 64.20.Z Działalność holdingów finansowych

PKD 2 – 64.92.Z Pozostałe formy udzielania kredytów

PKD 3 – 70.10.Z Działalność firm centralnych (head offices) i holdingów, z wyłączeniem holdingów finansowych

Dane wpisane do KRS

TREJKA sp. z o.o.

Spółka TREJKA sp. z o.o. / siedziba Białystok

Numery rejestrowe

 • KRS – 0000423570
 • REGON – 200704864
 • NIP –

Forma prawna – spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

Data ostatniego wpisu – 2012-06-08

Data ogłoszenia wpisu – 2012-07-03

Dane adresowe firmy TREJKA sp. z o.o.

Siedziba rejestrowa – Białystok

Ulica – Króla Z. Augusta 26 306

Miejscowość – 15-136 Białystok

Położenie na mapie

Szerokość geogr. – 53.148909
Długość geogr. – 23.18335

Wiodący rodzaj działalności

PKD – 18.13.Z Działalność usługowa związana z przygotowywaniem do druku

PKD 2 – 46.19.Z Działalność agentów zajmujących się sprzedażą towarów różnego rodzaju

PKD 3 – 47.91.Z Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub internet

Dane wpisane do KRS

LUNA sp. z o.o.

Spółka LUNA sp. z o.o. / siedziba Mroków

Numery rejestrowe

 • KRS – 0000423030
 • REGON – 146172162
 • NIP –

Forma prawna – spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

Data ostatniego wpisu – 2012-06-06

Data ogłoszenia wpisu – 2012-07-03

Dane adresowe firmy LUNA sp. z o.o.

Siedziba rejestrowa – Mroków

Ulica – Marii Świątkiewicz 49A B6

Miejscowość – 05-552 Jabłonowo

Położenie na mapie

Szerokość geogr. – 52.05982
Długość geogr. – 20.854899

Wiodący rodzaj działalności

PKD – 41 Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków

PKD 2 – 42 Roboty związane z budową obiektów inżynierii lądowej i wodnej

PKD 3 – 43 Roboty budowlane specjalistyczne

Dane wpisane do KRS

PORTFOLIO SPV III sp. z o.o.

Spółka PORTFOLIO SPV III sp. z o.o. / siedziba Gdańsk

Numery rejestrowe

 • KRS – 0000423499
 • REGON – 221670471
 • NIP –

Forma prawna – spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

Data ostatniego wpisu – 2012-06-06

Data ogłoszenia wpisu – 2012-07-03

Dane adresowe firmy PORTFOLIO SPV III sp. z o.o.

Siedziba rejestrowa – Gdańsk

Ulica – Grunwaldzka 82

Miejscowość – 80-244 Gdańsk

Położenie na mapie

Szerokość geogr. – 54.379318
Długość geogr. – 18.60758

Wiodący rodzaj działalności

PKD – 63.11.Z Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność

PKD 2 – 64.3 Działalność trustów, funduszów i podobnych instytucji finansowych

PKD 3 – 64.99.Z Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych

Dane wpisane do KRS

RADIUS PROJEKT ALEJE JEROZOLIMSKIE 200 sp. z o.o.

Spółka RADIUS PROJEKT ALEJE JEROZOLIMSKIE 200 sp. z o.o. / siedziba Warszawa

Numery rejestrowe

 • KRS – 0000423215
 • REGON – 146160791
 • NIP –

Forma prawna – spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

Data ostatniego wpisu – 2012-06-06

Data ogłoszenia wpisu – 2012-07-03

Dane adresowe firmy RADIUS PROJEKT ALEJE JEROZOLIMSKIE 200 sp. z o.o.

Siedziba rejestrowa – Warszawa

Ulica – Aleje Jerozolimskie 200

Miejscowość – 02-456 Warszawa

Położenie na mapie

Szerokość geogr. – 52.200298
Długość geogr. – 20.932671

Wiodący rodzaj działalności

PKD – 02.40.Z Działalność usługowa związana z leśnictwem

PKD 2 – 41 Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków

PKD 3 – 42 Roboty związane z budową obiektów inżynierii lądowej i wodnej

Dane wpisane do KRS

EKOPROGRESS sp. z o.o.

Spółka EKOPROGRESS sp. z o.o. / siedziba Pęgów

Numery rejestrowe

 • KRS – 0000423248
 • REGON – 21894202
 • NIP –

Forma prawna – spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

Data ostatniego wpisu – 2012-06-05

Data ogłoszenia wpisu – 2012-06-29

Dane adresowe firmy EKOPROGRESS sp. z o.o.

Siedziba rejestrowa – Pęgów

Ulica – Główna 28

Miejscowość – 55-120 Oborniki Śląskie

Położenie na mapie

Szerokość geogr. – 51.295361
Długość geogr. – 16.869

Wiodący rodzaj działalności

PKD – 08.12.Z Wydobywanie żwiru i piasku; wydobywanie gliny i kaolinu

PKD 2 – 22.23.Z Produkcja wyrobów dla budownictwa z tworzyw sztucznych

PKD 3 – 22.29.Z Produkcja pozostałych wyrobów z tworzyw sztucznych

Dane wpisane do KRS

BJM TECHNOLOGY sp. z o.o.

Spółka BJM TECHNOLOGY sp. z o.o. / siedziba Stary Sącz

Numery rejestrowe

 • KRS – 0000423032
 • REGON – 122589076
 • NIP –

Forma prawna – spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

Data ostatniego wpisu – 2012-06-05

Data ogłoszenia wpisu – 2012-06-29

Dane adresowe firmy BJM TECHNOLOGY sp. z o.o.

Siedziba rejestrowa – Stary Sącz

Ulica – Magazynowa 3

Miejscowość – 33-340 Stary Sącz

Położenie na mapie

Szerokość geogr. – 49.546949
Długość geogr. – 20.639549

Wiodący rodzaj działalności

PKD – 31.02.Z Produkcja mebli kuchennych

PKD 2 – 31.09.Z Produkcja pozostałych mebli

PKD 3 – 46.16.Z Działalność agentów zajmujących się sprzedażą wyrobów tekstylnych, odzieży, wyrobów futrzarskich, obuwia i artykułów skórzanych

Dane wpisane do KRS

BUSINESS CREDIT sp. z o.o.

Spółka BUSINESS CREDIT sp. z o.o. / siedziba Suwałki

Numery rejestrowe

 • KRS – 0000423078
 • REGON – 200703238
 • NIP –

Forma prawna – spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

Data ostatniego wpisu – 2012-06-05

Data ogłoszenia wpisu – 2012-06-29

Dane adresowe firmy BUSINESS CREDIT sp. z o.o.

Siedziba rejestrowa – Suwałki

Ulica – Jana Pawła Ii 16 U1

Miejscowość – 16-400 Suwałki

Położenie na mapie

Szerokość geogr. – 54.09325
Długość geogr. – 22.941151

Wiodący rodzaj działalności

PKD – 46.51.Z Sprzedaż hurtowa komputerów, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania

PKD 2 – 46.52.Z Sprzedaż hurtowa sprzętu elektronicznego i telekomunikacyjnego oraz części do niego

PKD 3 – 47.41.Z Sprzedaż detaliczna komputerów, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach

Dane wpisane do KRS

KUBRESKA sp. z o.o.

Spółka KUBRESKA sp. z o.o. / siedziba Kraków

Numery rejestrowe

 • KRS – 0000422303
 • REGON –
 • NIP –

Forma prawna – spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

Data ostatniego wpisu – 2012-06-04

Data ogłoszenia wpisu – 2012-06-29

Dane adresowe firmy KUBRESKA sp. z o.o.

Siedziba rejestrowa – Kraków

Ulica – Sebastiana 6

Miejscowość – 31-049 Kraków

Położenie na mapie

Szerokość geogr. – 50.055569
Długość geogr. – 19.944469

Wiodący rodzaj działalności

PKD – 46.17.Z Działalność agentów zajmujących się sprzedażą żywności, napojów i wyrobów tytoniowych

PKD 2 – 46.18.Z Działalność agentów specjalizujących się w sprzedaży pozostałych określonych towarów

PKD 3 – 46.19.Z Działalność agentów zajmujących się sprzedażą towarów różnego rodzaju

Dane wpisane do KRS

MADENT NR 1 sp. z o.o.

Spółka MADENT NR 1 sp. z o.o. / siedziba Goczałkowice-Zdrój

Numery rejestrowe

 • KRS – 0000422988
 • REGON – 242900147
 • NIP –

Forma prawna – spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

Data ostatniego wpisu – 2012-06-06

Data ogłoszenia wpisu – 2012-07-03

Dane adresowe firmy MADENT NR 1 sp. z o.o.

Siedziba rejestrowa – Goczałkowice-Zdrój

Ulica – Wiślana 13

Miejscowość – 43-230 Goczałkowice-Zdrój

Położenie na mapie

Szerokość geogr. – 49.936939
Długość geogr. – 18.960711

Wiodący rodzaj działalności

PKD – 46.45.Z Sprzedaż hurtowa perfum i kosmetyków

PKD 2 – 46.46.Z Sprzedaż hurtowa wyrobów farmaceutycznych i medycznych

PKD 3 – 47.74.Z Sprzedaż detaliczna wyrobów medycznych, włączając ortopedyczne, prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach

Dane wpisane do KRS

ORFUM sp. z o.o.

Spółka ORFUM sp. z o.o. / siedziba Warszawa

Numery rejestrowe

 • KRS – 0000423313
 • REGON – 146139443
 • NIP –

Forma prawna – spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

Data ostatniego wpisu – 2012-06-06

Data ogłoszenia wpisu – 2012-07-03

Dane adresowe firmy ORFUM sp. z o.o.

Siedziba rejestrowa – Warszawa

Ulica – Nowogrodzka 31

Miejscowość – 00-511 Warszawa

Położenie na mapie

Szerokość geogr. – 52.229801
Długość geogr. – 21.01613

Wiodący rodzaj działalności

PKD – 18 Poligrafia i reprodukcja zapisanych nośników informacji

PKD 2 – 31 Produkcja mebli

PKD 3 – 32 Pozostała produkcja wyrobów

Dane wpisane do KRS